کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

40c66aad-d6b4-4db5-b754-ffc587d3f7c3.jpgمسابقات قرآن1398/09/0309:36مدیر امور فرهنگی
1f449e52-a30d-4723-a61c-04b4ab649e46.jpgخلاصه ای از فعالیتهای دانشکده سما در ماه محرم1395/08/1214:22مدیر امور فرهنگی
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد کل اخبار: 2

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved