کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

          سمت

معاون دانشگاه

و رئیس مرکز آموزشی  وفرهنگی    سما


            نام و نام خانوادگی
مهندس علیرضا صفار سبزوار
           رشته تحصیلی
مدیریت آموزشی
           آخرین مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
           پست الکترونیک
safarsabzevar19436@yahoo.comسوابق تحصیلی:


مقطع کارشناسي: مهندسی مکانیک - ساخت و تولید ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۵۶
مقطع کارشناسي ارشد: مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران، ۱۳۷۸ 

عنوان پايان­ نامه ي كارشناسي ارشد: تاثیر دورهای آموزش ضمن خدمت معلمان برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان واعتماد به نفس معلمان در جامعه مدارس ابتدایی سبزوار

صفحه شخصی مهندس علیرضا صفار سبزوار

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved