کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


ثبت نام مسابقات قرآن وعترت:

مهلت ثبت نام 15 آذر ماه

مسابقات شفاهی 19 آذر

کتبی بهمن 98

تحویل آثار پژوهشی اسفند 98


تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved